Loading Animation

Call for Nominations: 2017 Fass-Sandin Article Prize – Scandinavian Languages

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) har glädjen att välkomna nomineringar till den bästa artikeln på danska, norska eller svenska inom barndoms- eller ungdomshistoria som publicerats år 2017. Priset består av ett diplom och en prissumma på $ 250 US. Vinnaren meddelas hösten 2018. Nomineringar är välkomna från förlag, redaktörer och forskare, och självutnämningar från författare. Nuvarande medlemmar i SHCY-priskommitté, verkställande utskottet och tjänstemän får inte nominera bidrag. För att nominera en artikel, skicka en PDF-version av artikeln via e-post senast den 15 juli 2018 till var och en av medlemmarna i priskommittén.

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) vil med dette invitere til nominasjoner av beste dansk-, norsk- eller svenskspråklige artikkel publisert i 2017, som behandler barn-, barndom- og ungdomshistoriske spørsmål (i bred forstand). Prisen for beste artikkel er en plakett og $250 US. Vinneren vil bli annonsert høsten 2018. Både forleggere, redaktører og forskere er velkommen til å sende inn nominasjoner. Forfattere kan også nominere egne arbeid. Nåværende medlemmer av SHCY-prisutvalget, lederkomiteen og andre med formelle roller i SHCY kan ikke nominere kandidater til prisen.
For å nominere en artikkel kan dere sende en PDF-versjon av artikkelen på epost til samtlige medlemmer av prisutvalget innen 15. juli 2018.

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) inviterer hermed til nomineringer af de bedste dansk-, norsk- eller svensksproglige artikler publiceret i 2017, som behandler børn-, barndom- og ungdomshistoriske spørgsmål (i bred forstand). Prisen for den bedste artikel er et diplom og $250 US. Vinderen vil blive annonceret i efteråret 2018. Både forlæggere, redaktører og forskere er velkomne til at indsende nomineringer. Forfattere kan også nominere sit eget arbejde. Nuværende medlemmer af SHCY-prisudvalget, lederkomiteen og andre med formelle roller i SHCY kan ikke nominere kandidater til prisen.
For at nominere en artikel kan I sende en PDF-version af artiklen via e-mail til samtlige medlemmer af priskomiteen inden den 15. juli 2018. 

Christian Ydesen (Prize Committee Chair)
Department of Learning and Philosophy
Centre for Education and Policy Research
Aalborg University
Denmark
Email:  cy@learning.aau.dk

Vegard Kvam, Associate Professor
Department of Education
Faculty of Psychology
University of Bergen
Norway
E-mail: Vegard.Kvam@uib.no

Christian Lundahl, Professor of Education,
School of Humanities, Education and Social Sciences,
Örebro University
Sweden
E-mail: Christian.Lundahl@oru.se

2017 Fass-Sandin Article Prize in Scandinavian Languages
The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best article in Danish, Norwegian, or Swedish on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2017. The award consists of a plaque and a check for $250 US. The winner will be announced in the Autumn of 2018.
Nominations are invited from publishers, editors, and scholars, and self-nominations by authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible.
To nominate an article, send via email a PDF version of the article by July 15, 2018 to each of the Award Committee Members.