Loading Animation

Call for Nominations: Fass-Sandin Article Prize - Nordic Region - 2021 or 2022

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best peer-reviewed journal article on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in, or about, the Nordic region in 2021 or 2022.

Deadline February 28, 2023

Articles may be published in Danish, Swedish, Norwegian, or English. The winner will be announced in the Summer of 2023.  
Nominations are invited from publishers, editors, and scholars, and self-nominations by authors.  Current members of the SHCY award committee and SHCY President and Vice President are ineligible. 


Karen Vallgårda, Associate Professor, University of Copenhagen, karenva@hum.ku.dk

Johanna Sköld, Professor, Linköping University, johanna.skold@liu.se 

Ellen Schrumpf, Professor Emerita, University of South-Eastern Norway, ellen.schrumpf@usn.no

 

***

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) har glädjen att välkomna nomineringar till bästa tidskriftsartikel om barndoms- eller ungdomshistoria som publicerats i Norden eller behandlar en nordisk kontext. Artiklar som publicerats år 2021 eller 2022 på danska, norska, svenska eller engelska kan nomineras. Vinnaren meddelas sommaren 2023.

Nomineringar är välkomna från förlag, redaktörer och forskare, och från författarna själva. Nuvarande medlemmar i priskommittén och SHCY:s ledning kan varken nominera kandidater eller själva nomineras till priset.


För att nominera en artikel, skicka en PDF-version av artikeln via e-post senast den 28 februari 2023 till var och en av medlemmarna i priskommittén:
 

Karen Vallgårda, Associate Professor, University of Copenhagen, karenva@hum.ku.dk

Johanna Sköld, Professor, Linköping University, johanna.skold@liu.se 

Ellen Schrumpf, Professor Emerita, University of South-Eastern Norway, ellen.schrumpf@usn.no


****

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) vil med dette invitere til nominasjoner av beste fagfellevurderte barndoms- eller ungdomshistoriske tidsskriftartikkel, som ble publisert i, eller om, den Nordiske regionen på dansk, norsk, svensk eller engelsk, i 2021 eller 2022.  Vinneren vil bli annonsert sommeren 2023. 


Både forleggere, redaktører og forskere er velkommen til å sende inn nominasjoner. Forfattere kan også nominere egne arbeid. Nåværende medlemmer av SHCY-prisutvalget, SHCYs ledelse og andre med formelle roller i SHCY kan ikke nominere kandidater eller selv bli nominert til prisen.
 

For å nominere en artikkel kan dere sende en PDF-versjon av artikkelen på epost til samtlige medlemmer av prisutvalget innen 28. feb 2023:

 

Karen Vallgårda, Associate Professor, University of Copenhagen, karenva@hum.ku.dk

Johanna Sköld, Professor, Linköping University, johanna.skold@liu.se 

Ellen Schrumpf, Professor Emerita, University of South-Eastern Norway, ellen.schrumpf@usn.no

****

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) inviterer hermed til nomineringer af bedste fagfællebedømte barndoms- eller ungdomshistoriske tidsskriftartikel publiceret i eller om den nordiske region på dansk, norsk, svensk eller engelsk i 2021 eller 2022.  Vinderen vil blive annonceret sommeren 2023. 


Både forlag, redaktører og forskere er velkomne til at indsende nomineringer. Forfattere kan også nominere egne artikler. Nuværende medlemmer af SHCY-priskomiteen, SHCY’s ledelse og andre med formelle roller i SHCY kan hverken nominere kandidater eller selv nomineres til prisen.
 

For at nominere en artikel, send en pdf-version af artiklen via e-mail til samtlige medlemmer af priskomiteen inden 28. februar 2023:

Karen Vallgårda, Associate Professor, University of Copenhagen, karenva@hum.ku.dk

Johanna Sköld, Professor, Linköping University, johanna.skold@liu.se 

Ellen Schrumpf, Professor Emerita, University of South-Eastern Norway, ellen.schrumpf@usn.no