Loading Animation

Call for Nominations: Fass-Sandin Article Prize (Scandinavia 2019)

Call for Nominations: The Fass-Sandin Article Prize 2019 (Norden)
Deadline: Feb. 15, 2020
Chair, Helle Strandgaard Jensen
hs.jensen@cas.au.dk

Society for the History of Children and Youth (SHCY) inbjuder härmed nomineringar till de bästa fackgranskade artiklar skrivna på danska, norska eller svenska språkartiklarna (eller på engelska om tidskriften publiceras i Norden) som publicerades 2019. Artiklarna ska behandla och problematisera forskningsområdena barn, barndoms- eller ungdomshistoria (i vid mening).

Priset för den bästa artikeln är ett diplom och vinnaren kommer tillkännages sommaren 2019.
Både publicister, redaktörer och forskare är välkomna att lämna in nomineringar. Författare kan också nominera sitt eget verk. Nuvarande medlemmar i SHCY-utskottet, SHCY-styrelsen och andra med formella roller i SHCY kan inte nominera kandidater till utmärkelsen. För att nominera en artikel ska du skicka en PDF-version av artikeln till alla medlemmar i priskommittén senast den 15 februari 2020.

---

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) inviterer med dette nominasjoner av beste fagfellevruderte norske, danske eller svenskspråklige artikkel (eller på engelsk dersom tidsskriftet utgis i Norgen), publisert i 2019, som behandler barne-, barndoms- eller ungdomshistoriske spørsmål, i bred forstand.

Prisen for beste artikkel er et diplom. Vinneren vil bli annonsert sommeren 2020. Både forleggere, redaktører og forskere er velkommen til å sende inn nominasjoner. Forfattere kan også nominere egne arbeid. Nåværende medlemmer av SHCY-prisutvalget, SHCYs ledelse og andre med formelle roller i SHCY kan ikke nominere kandidater til prisen. For å nominere en artikkel sendes en PDF-versjon av artikkelen på e-post til samtlige medlemmer av prisutvalget innen 15. februar 2020.
---

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) inviterer hermed til nomineringer af de bedste fagfællebedømte dansk-, norsk- eller svensksproglige artikler (eller på engelsk i et tidsskift såfremt tidsskiftet udgives i Norden) publiceret i 2019, som behandler børn-, barndom- og ungdomshistoriske spørgsmål (i bred forstand).

Prisen for den bedste artikel er et diplom og vinderen vil blive annonceret i sommeren 2020. Både forlæggere, redaktører og forskere er velkomne til at indsende nomineringer. Forfattere kan også nominere sit eget arbejde. Nuværende medlemmer af SHCY-prisudvalget, SHCYs bestyrelse og andre med formelle roller i SHCY kan ikke nominere kandidater til prisen. For at nominere en artikel skal du sende en PDF-version af artiklen via e-mail til samtlige medlemmer af priskomiteen inden den 15. februar 2020. 

---
Petter Sandgren petter.sandgren@edu.su.se
Frescativägen 54
Institutionen för pedagogik och didaktik
106 91 Stockholm

Elisabeth Teige elisabeth.teige@hivolda.no
Department of Social Sciences and History, Volda University College.
P.O. Box 500
N-6101 Volda

Helle Strandgaard Jensen hs.jensen@cas.au.dk
Department of History and Classical Studies, Aarhus University
Jens Chr. Skovs Vej 5
8000 Aarhus
Denmark

 

The Society for the History of Children and Youth (SHCY) is pleased to call for nominations for the best peer-reviewed journal article in Danish, Norwegian, or Swedish (or in English so long as the journal is published in Norden) on the history of children, childhood, or youth (broadly construed) published in 2019.  The award consists of a plaque. The winner will be announced in the Summer of 2020. 

Nominations are invited from publishers, editors, and scholars, and self-nominations by authors. Current members of the SHCY award committee, the executive committee, and officers of the society are ineligible. 
To nominate an article, send a PDF version of the article by February 15, 2020 via email to each of the Award Committee Members.